KRONIKA

konferencje, sympozja, szkoły w których uczestniczyli pracownicy naszej pracowni

3-6.09.2003 r. VI Toruńskie Sympozjum Węglowe
18-20.09.2003 r. International School on Electron Microscopy of Powdered Nanostructured Materials
25-30.09.2003 r Carbon Materials and Catalysts for Environment, 2003
26-28.11.2003 r. IV Krajowa Konferencja: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim
1-2.04.2004 r. Polsko-Niemieckie Sympozjum Węglowe, Słubice
9-12.05.2004 r. III Międzynarodowa Konferencja: Nowe Materiały i Kompozyty Węglowe 2004.
19-30.06.2004 r. Wyjazd do Francji
19-31.07.2004 r. Wavelet And Multifractal Analysis 2004
23-26.09.2004 r. Carbon Materials and Catalysts for Environment, 2004.
27.10.2004 r. Zebranie naukowe Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
(2005) Workshop: "Measurement Techniques for Atmospheric Nanoparticles", Paul Scherrer Institute, Villigen/Switzerland
(2005) "9th Conference on Environmental Science and Technology - 2005", Global Network for Environmental Science and Technology and Department of Environmental Studies, University of the Aegean; Greece (2005), poster
(2005) International Conference: "Carbons for Energy Storage and Environment Protection", Orléans, France (2005), poster
(2005) Workshop:"Quantitative Electron Microscopy", European School on advanced TEM measurements techniques for materials science; CEMES-CNRS, Toulouse Cedex, France (2005)
(2006) 3DEM NOE Course 2006: "Single Particle Analysis"; Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, Campus Universidad Autonoma de Madrid, Cantoblanco, Spain (2006)
(2006) The International Carbon Conference "Carbon 2006"; The Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland (2006), poster
(2006) "Conference on Visibility, Aerosols, and Atmospheric Optics"; Institute of Experimental Physics, University of Vienna, Austria (2006), posterW dniach 3-6.09.2003 r. odbyło się VI Toruńskie Sympozjum Węglowe. Jego współorganizatorami było Polskie Towarzystwo Grafitowe oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
W trakcie Sympozjum MPBS zaprezentowała dwa referaty:
S. Duber, B. Ptak. H.Wistuba: OTRZYMYWANIE I STRUKTURA MEZORUREK WĘGLOWYCH
M. Pawlyta: WŁASNOŚCI FRAKTALNE AGREGATÓW SADZY


International School on Electron Microscopy of Powdered Nanostructured Materials
W dniach 19-20 września 2003 we Wrocławiu miała miejsce " International School on Electron Microscopy of Powdered Nanostructured Materials" zorganizowana przez CELTAM and INTiBS PAN
Głównymi zagadnieniami omawianymi w ramach szkoły były:
- High Resolution TEM as a method of choice in studies of powdered nanostructured materials,
- Analysis and interpretation of HRTEM images (digital processing, modelling and simulations),
- Using diffraction techniques (SAED, XRD) in conjunction with HRTEM in solving practical problems.


Referaty wygłosili:
- J. J. Calvino Gámez (Univ. Cádiz, Spain) (heterogenous catalysts)
- H. Hofmeister (MPI, Halle, Germany) (embedded nanoparticles)
- J. Morgiel (IMIM, Kraków, Poland) (analytical transmission electron microscopy)
- J. N. Rouzaud (CRMD, Orléans, France) (disordered carbons)
- M. Wołcyrz (INTiBS, Wrocław, Poland) (X-ray powder diffraction and electron microscopy)
W ramach szkoły zaprezentowaliśmy PLAKAT (pdf, 0.89 MB)
Carbon Materials and Catalysts for Environment
W dniach 25-30 września 2003 r. w Zakopanym odbyła się konferencja w ramach projektu "Carbon Materials and Catalysts for Environment" realizowanego od 2002 r. przez Polską Akademię Nauk i Centre National De La Recherche Scientifique. Program konferencji ogniskował się wokół zagadnień dotyczących zastosowania nowych absorbentów i katalizatorów w celu rozwiązania technicznych i technologicznych problemów ochrony środowiska.
W ramach konferencji przedstawiliśmy dwa referaty:
S. Duber, J.N. Rouzaud, M. Pawlyta, S. Cebulak, C. Clinard:
CHARACTERISATION OF MULTI-SCALE ORGANIZATION OF SOME REFERENCE CARBON BLACS; RELATIONSHIP WITH THEIR OXYREACTIVITY
S. Duber, M. Pawlyta: FRACTAL PROPERTIES OF SOOT AGGREGATES
M. Pawlyta: Porównanie struktury agregatów sadzy technicznej i sadzy występujacej w atmosferzeMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim
26-28 listopada 2003 dr Henryk Wistuba uczestniczył w IV Krajowej Konferencji: "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim", która odbyła się w Krakowie w hotelu Novotel.

Polsko-Niemieckie Sympozjum Węglowe
W dniach 1-2.04.2004 r. w Słubicach odbyło się Polsko-Niemieckie Sympozjum Węglowe: "Development and Technology of Carbon". Jego współorganizatorami było Polskie Towarzystwo Węglowe oraz Arbeitskreis Kohlenstoff.
W trakcie Sympozjum MPBS zaprezentowała dwa referaty:

St.Duber, H.Wistuba, B.Ptak: Structure of CNT with amorphous walls
M.Pawlyta, B.Ptak, S.Duber: Carbon blacks oxyreactivityIII Międzynarodowa Konferencja: Nowe Materiały i Kompozyty Węglowe 2004.
W dniach 9-12 maja 2004 r. w Ustroniu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja: Nowe Materiały i Kompozyty Węglowe 2004.
Celem konferencji była prezentacja wyników aktualnych badań oraz tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów i kompozytów węglowych. Głównym zamierzeniem organizatorów było również stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy producentami i pracownikami naukowymi oraz zwiększenie integracji środowiska naukowego z przemysłem.
Konferencja została zorganizowana przez Zakład Karbochemii PAN, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Polskie Towarzystwo Grafitowe.
W trakcie konferencji MPBS zaprezentowała poster:

K. Jurewicz, S. Duber, B. Ptak : Własności elektrochemiczne nanorurek węglowych.W dniach 19 do 31 czerwca 2004 r. dwie osoby przebywały we Francji.Wavelet And Multifractal Analysis 2004
W drugiej połowie lipca 2004 w Cargese na Korsyce, w pięknym otoczeniu, odbyła się letnia szkoła analizy falkowej i multifraktalnej "Wavelet And Multifractal Analysis 2004"
strona www
W ramach szkoły przedstawiliśmy plakat: M. Pawlyta: MASS FRACTAL DIMENSION OF SOOT AGGREGATES,


Carbon Materials and Catalysts for Environment
W dniach 23-26 września 2004 r. w Zakopanym odbyła się kolejna konferencja w ramach projektu "Carbon Materials and Catalysts for Environment" realizowanego od 2002 r. przez Polską Akademię Nauk i Centre National De La Recherche Scientifique.
W ramach konferencji przedstawiliśmy referat:
S. Duber, J. N. Rouzaud, M. Pawlyta, H. Wistuba, B. Ptak :
Zebranie naukowe Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
W dniu 27.10.2005 r. odbyło się zebranie naukowe Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi
mgr inż. M. Pawlyta wygłosiła referat pt.: "Struktura i własności sadzy"
powtót do strony głównej