english
Kontakt
pracownia
skład osobowy
dydaktyka
ciekawe strony
Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych

¦l±skie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
41- 500 Chorzów ul.75 Pułk Piechoty 1
pok. 18, 30, 31

Uniwersytet ¦l±ski
Wydział Nauk o Ziemi
41-200 Sosnowiec
ul. Będzińska 60


pok. 608, tel.: +48 (32) 36 89 537Adresy poczty elektronicznej:

Dr hab. Stanisław Duber
<
Dr Henryk Wistuba