english
Uniwersytet chroni to, co kruche ...
Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych
bada to, co ciekawe.
skład osobowy
kontakt
dydaktyka
ciekawe strony
Aktualne tematy badawcze realizowane w pracowni:
NASZA KRONIKA